Zodpovedné hranie

Ako hrať zodpovedne

Zodpovedné hranie je kľúčové pre zabezpečenie, že vaša zábava v kasíne zostáva bezpečnou a príjemnou aktivitou. Tu sú niektoré tipy, ako hrať zodpovedne:

Hranie pod kontrolou

 • Stanovte si limit na množstvo peňazí a času, ktoré môžete venovať hranie.
 • Nikdy nehrajte pod vplyvom alkoholu alebo drog.
 • Považujte hranie za formu zábavy, nie ako spôsob zarábania peňazí.

Rozpoznať problém

 • Ak strácate kontrolu nad hraním, alebo ak hranie negatívne ovplyvňuje váš každodenný život, je čas na zastavenie a zváženie pomoci.

Ako hranie funguje

 • Chápajte, že výsledky hier sú vždy náhodné a že vždy existuje riziko straty.
 • Vyhnite sa mylným presvedčeniam a mýtusom o „víťazných stratégiách“.

Kontakty na pomoc

 • Existujú organizácie, ktoré poskytujú pomoc a podporu pre problémy s hraním.

Blokovanie hazardu

 • Využite softvér na blokovanie prístupu k hazardným stránkam.

Organizácie prevencie a liečby

Tu sú niektoré organizácie, ktoré môžu pomôcť:

Bezplatná linka pomoci pre problémy s hraním

 • Poskytuje podporu a poradenstvo pre ľudí s problémami s hraním.

Centrum pre liečbu drogových závislostí

 • Ponúka pomoc a liečbu pre ľudí, ktorí majú problémy s drogami a hazardom.

Hraj s rozumom

 • Informačná iniciatíva zameraná na povzbudenie zodpovedného hrania.

Medzinárodné zdroje pomoci

 • Existujú globálne organizácie, ktoré môžu poskytovať pomoc a poradenstvo.

АKО RОZОZNÁM РRОBLÉM S HАZАRDОM?

Аké sú vаrоvné sіgnály раtоlоgісkéhо hráčstvа, рrоblému s hаzаrdоm?

 • Stále myšlienky na hranie.
 • Potreba hrať s vyššími čiastkami peňazí.
 • Nesúschopnosť prestať alebo kontrolovať hranie.
 • Vrážanie do dlhov kvôli hranie.
 • Skrytie hrania pred blízkymi.
 • Hranie na zmiernenie stresu alebo úzkosti.