AML zákon – Čo to je, aké dokumenty obsahuje a ako prebieha identifikácia klienta pre firmy

Čo je AML zákon

AML (Anti-Money Laundering) zákon je sada pravidiel a predpisov zameraných na prevenciu prania špinavých peňazí a financovania terorizmu. Tento zákon je základným nástrojom na boj proti nelegálnym finančným aktivitám a je záväzný pre finančné inštitúcie, vrátane kasín a iných podnikov zaoberajúcich sa finančnými transakciami.

Zákon AML identifikácia klienta pre firmy

Podľa AML zákona, firmy sú povinné vykonať dôkladnú identifikáciu svojich klientov. Toto zahŕňa overenie totožnosti klienta, pochopenie povahy ich obchodnej činnosti a posúdenie možných rizík spojených s klientom.

AML zákon rizikové krajiny

AML zákon tiež identifikuje tzv. rizikové krajiny, ktoré sú známe vyšším výskytom finančnej trestnej činnosti. Firmy musia byť ostražité pri transakciách s klientami z týchto krajín a vyžaduje sa vyššia úroveň kontroly.

AML zákon dokumenty

Na účely identifikácie klienta a overenia jeho totožnosti AML zákon vyžaduje rôzne dokumenty. Tieto môžu zahŕňať občianske preukazy, pasy, doklady o adrese, ako aj ďalšie finančné a obchodné dokumenty.